Verksamhetsplan

I Roks verksamhetsplan beskriver vi vår vision och vår verksamhetsidé samt jourernas värdegrund och verksamhet. Vi berättar om Roks ställningstaganden i våra viktigaste frågor och beskriver verksamheten de närmaste tre åren.