Verksamhetsberättelse

I Roks verksamhetsberättelse beskriver vi vår verksamhet på ett trevligt och lättillgängligt sätt med korta texter, bilder och diagram.