Valet 2018 - så tycker riksdagskvinnorna!

Valet - banner.jpgKunniga och engagerade riksdagskvinnor – som stöttar kvinno- och tjejjoursrörelsen. Det är resultatet av Roks valenkät som gått ut till alla kvinnliga riksdagsledamöter i de partier vi samarbetar med (ej SD).

Alla svarande riksdagskvinnor stödjer Roks krav på att göra finansieringen flerårig för jourerna! Hela 81,1 procent av de riksdagskvinnor som svarat på Roks valenkät anser att skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och barn inte ska vara vinstdrivande.