Roks - kunskap, hjälp, opinion

Roks vision lyder: ”Tillsammans i systerskap för en värld fri från mäns våld och förtryck.” Det är vad vi önskar oss sammanfattat i en mening. Hela vår programförklaring finns här.