Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring är en strukturerad process för att säkerställa att mål uppnås, och att verksamheten bedrivs i enlighet med övergripande riktlinjer, stadgar, värdegrund och etiska riktlinjer.