Vårdnad, boende och umgänge

Det är inte ovanligt att domstolar dömer till gemensam vårdnad av barn, även om pappan har utsatt barnet eller mamman för våld och övergrepp.