Surrogatmödraskap

Att legalisera handel med barn och kvinnors kroppar är oacceptabelt. Surrogatmödraskap öppnar för en syn på kvinnor och barn som handelsvaror och kvinnor som förvaringskärl.