Roks tar avstånd från pornografi

Porren förhindrar kampen för jämställdhet genom att normalisera kränkningar mot kvinnor och normalisera stereotyper.