Kvinnoseparatism – var, när, hur och varför?

På Roks jourer och skyddade boenden tar vi inte emot män som utsatts för våld. Det arbetar heller inga män på Roks. Det är för att Roks är kvinnoseparatistiskt.