Fruimport

Fruimport leder till utsatthet för tusentals kvinnor. Roks kräver att fruimporten och våldet mot utländska kvinnor inte ska tillåtas fortsätta i tysthet.