Nyhetsarkiv

Nyfiken på äldre nyheter om Roks? Hitta information om oss? Eller debattartiklar skrivna av Roks ordförande? Leta i listan efter material som du är intresserad av. 

Nyhetsarkiv

Ett av Roks valkrav är "Långsiktig finansiering av kvinnojourernas och tjejjourernas ­verksamheter."

När vi ställde frågan till riksdagskvinnorna om de ställde sig bakom detta krav blev svaret ett rungade JA! Hundra procent av de tillfrågade riksdagskvinnorna är positiva till att förändra finansiering. 

Kunniga och engagerade riksdagskvinnor som stöttar kvinno- och tjejjoursrörelsen. Det är resultatet av Roks valenkät som gått ut till alla kvinnliga riksdagsledamöter i de partier vi samarbetar med (ej SD).

Alla svarande riksdagskvinnor stödjer Roks krav på att göra finansieringen flerårig för jourerna! Hela 81,1 procent av de riksdagskvinnor som svarat på Roks valenkät anser att skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och barn inte ska vara vinstdrivande.

Hur ser situationen ut i Sverige idag för de mammor och barn som berättar om fäders våld? Det utspelar sig en hård kamp om vilken kunskap som ska gälla på området, om vilka röster som ska höras. 

Roks bjuder in till konferens om våld och vårdnad i Umeå 9 oktober!
Kom och lyssna till forskare och praktiker som studerat svensk myndighets- och ­domstolspraxis på området. 

Valet närmar sig med stormsteg och Roks har skickat ut en valundersökning till riksdagskvinnor från alla partier vi samarbetar med (alla utom SD). Med åtta viktiga feministiska valfrågor tar vi temperaturen på riksdagskvinnornas engagemang mot mäns våld mot kvinnor.
Vi kommer att publicera resultatet av undersökningen på vår hemsida.
Men här är Roks politiska krav så länge!

För att verkligen stå upp för kvinnors rättigheter krävs att regeringen också inkluderar den ökande kommersialiseringen och handeln med kvinnors kroppar genom prostitution och surrogatmödraskap i arbetet kring kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, skriver Roks ihop med Sveriges Kvinnolobby och Unizon. 

Det är 40 år sedan de första kvinnojourerna startades i Sverige av engagerade kvinnor som fått nog av mäns våld och samhällets oförmåga att skydda kvinnor och barn från våldet. Sedan dess har hundratusentals kvinnor och barn fått skydd och stöd på en kvinnojour.

I år kommer Roks att vara i Almedalen för att lyfta frågan om våld och vårdnad och det viktiga barnrättsperspektivet.

Vi håller ett eget seminarium om vår rapport Våld och vårdnad, sitter med i två pandeldebatter samt träffar politiker och samarbetspartner. 

Idag är vi cirka 800 ideellt aktiva jourkvinnor – men vi behöver bli fler. Därför lanserar nu Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, en film som ger en inblick i hur några av våra kvinnojourer jobbar och vad som driver de kvinnor som engagerar sig.
- Jag har alltid känt att kvinnors rättigheter är något som samhället måste fokusera mer på, säger Amanda i filmen.

För kvinnor, tjejer och barn som behöver stöd och någon att prata med gör Roks kvinnojourer och tjejjourer allt för att kunna ha öppet så mycket som möjligt under sommaren.

Riksdagen har beslutat om en så kallad samtyckeslag. Olikt många andra feministiska organisationer ställer sig Roks frågan om detta är vägen framåt för de förändringar som onekligen behövs på det rättsliga fältet mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer.

Läs vår debattartikel om lagen här.