Nyhetsarkiv

Nyfiken på äldre nyheter om Roks? Hitta information om oss? Eller debattartiklar skrivna av Roks ordförande? Leta i listan efter material som du är intresserad av. 

Nyhetsarkiv

Idag är vi cirka 800 ideellt aktiva jourkvinnor – men vi behöver bli fler. Därför lanserar nu Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, en film som ger en inblick i hur några av våra kvinnojourer jobbar och vad som driver de kvinnor som engagerar sig.
- Jag har alltid känt att kvinnors rättigheter är något som samhället måste fokusera mer på, säger Amanda i filmen.

För kvinnor, tjejer och barn som behöver stöd och någon att prata med gör Roks kvinnojourer och tjejjourer allt för att kunna ha öppet så mycket som möjligt under sommaren.

Riksdagen har beslutat om en så kallad samtyckeslag. Olikt många andra feministiska organisationer ställer sig Roks frågan om detta är vägen framåt för de förändringar som onekligen behövs på det rättsliga fältet mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer.

Läs vår debattartikel om lagen här.

Idag kom nyheten att Brå öppnar upp för studier av brottslingars härkomst och migration. Roks kommer noga följa hur Brottsförebyggande rådet lägger upp eventuella studier om sexualbrott och etnicitet. Vi befarar att fokus på brottslingars härkomst riskerar att förskjuta samhällsdebatten och tappa bort en förståelse av våldets koppling till kön och makt.   

Under Roks årsmöte som hölls i helgen i Solna valdes forskaren Jenny Westerstrand till ny ordförande. Maja Ahrman valdes till vice ordförande och ytterligare fyra nya ledamöter valdes till styrelse. 
- Jag är hedrad över förtroendet, säger en glad Jenny Westerstrand efter att ha blivit vald med acklamation. 

Vid Roks årsmöte 2018 antogs detta uttalande. 

"De högtidliga fraserna om att ta kvinnors berättelser på allvar ekar tomma. Metoo är däremot inga tomma ord. Det metoo berättar för en hel värld är att mäns uttalade eller underförstådda rätt att kränka våra kroppar finns överallt, också här. Vi kan aldrig låta förövarna få sista ordet!"

Hurra och en liten hyllningsfanfar till regeringens satsning i vårbudgeten på bland annat kvinno- och tjejjourer. Men inget tack! Inte än i alla fall. För ett tack krävs det att politikerna verkligen lyssnar på Roks och våra jourer skriver Zozan Inci, ordförande Roks.

Efter tre år som ordförande för Roks är Zozan Inci redo att lämna över stafettpinnen. Zozan tog beslutet att inte ställa upp för omval redan i höstas.

Ny ordförande kommer att väljas av medlemsjourerna under Roks årsmöte första helgen i maj. 

Vi gratulerar en av feminismens stora teoretiker och tackar samtidigt för de ovärderliga insikter som Berits teorier gett oss och fortsätter att ge nya generationer av kvinnor och tjejer.

Med singeln ”Vad dom än säger” höjer 56 kvinnliga musiker sina röster tillsammans för #metoo. Bland artisterna hörs Kajsa Grytt, Shirley Clamp, Blenda, Bishat och Sonja Aldén. Och de har valt att skänka intäkterna till Roks.
– Vi är glada och ärade att alla dessa artister gått samman och valt att ge stödet till utsatta kvinnor, tjejer och barn genom oss, säger Zozan Inci, Roks ordförande.