Nyhetsarkiv

Nyfiken på äldre nyheter om Roks? Hitta information om oss? Eller debattartiklar skrivna av Roks ordförande? Leta i listan efter material som du är intresserad av. 

Nyhetsarkiv

Valet närmar sig med stormsteg och Roks har skickat ut en valundersökning till riksdagskvinnor från alla partier vi samarbetar med (alla utom SD). Med åtta viktiga feministiska valfrågor tar vi temperaturen på riksdagskvinnornas engagemang mot mäns våld mot kvinnor.
Vi kommer att publicera resultatet av undersökningen på vår hemsida.
Men här är Roks politiska krav så länge!

För att verkligen stå upp för kvinnors rättigheter krävs att regeringen också inkluderar den ökande kommersialiseringen och handeln med kvinnors kroppar genom prostitution och surrogatmödraskap i arbetet kring kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, skriver Roks ihop med Sveriges Kvinnolobby och Unizon. 

Det är 40 år sedan de första kvinnojourerna startades i Sverige av engagerade kvinnor som fått nog av mäns våld och samhällets oförmåga att skydda kvinnor och barn från våldet. Sedan dess har hundratusentals kvinnor och barn fått skydd och stöd på en kvinnojour.

I år kommer Roks att vara i Almedalen för att lyfta frågan om våld och vårdnad och det viktiga barnrättsperspektivet.

Vi håller ett eget seminarium om vår rapport Våld och vårdnad, sitter med i två pandeldebatter samt träffar politiker och samarbetspartner. 

Idag är vi cirka 800 ideellt aktiva jourkvinnor – men vi behöver bli fler. Därför lanserar nu Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, en film som ger en inblick i hur några av våra kvinnojourer jobbar och vad som driver de kvinnor som engagerar sig.
- Jag har alltid känt att kvinnors rättigheter är något som samhället måste fokusera mer på, säger Amanda i filmen.

För kvinnor, tjejer och barn som behöver stöd och någon att prata med gör Roks kvinnojourer och tjejjourer allt för att kunna ha öppet så mycket som möjligt under sommaren.

Riksdagen har beslutat om en så kallad samtyckeslag. Olikt många andra feministiska organisationer ställer sig Roks frågan om detta är vägen framåt för de förändringar som onekligen behövs på det rättsliga fältet mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer.

Läs vår debattartikel om lagen här.

Idag kom nyheten att Brå öppnar upp för studier av brottslingars härkomst och migration. Roks kommer noga följa hur Brottsförebyggande rådet lägger upp eventuella studier om sexualbrott och etnicitet. Vi befarar att fokus på brottslingars härkomst riskerar att förskjuta samhällsdebatten och tappa bort en förståelse av våldets koppling till kön och makt.   

Under Roks årsmöte som hölls i helgen i Solna valdes forskaren Jenny Westerstrand till ny ordförande. Maja Ahrman valdes till vice ordförande och ytterligare fyra nya ledamöter valdes till styrelse. 
- Jag är hedrad över förtroendet, säger en glad Jenny Westerstrand efter att ha blivit vald med acklamation. 

Vid Roks årsmöte 2018 antogs detta uttalande. 

"De högtidliga fraserna om att ta kvinnors berättelser på allvar ekar tomma. Metoo är däremot inga tomma ord. Det metoo berättar för en hel värld är att mäns uttalade eller underförstådda rätt att kränka våra kroppar finns överallt, också här. Vi kan aldrig låta förövarna få sista ordet!"