Nyhetsarkiv

Nyfiken på äldre nyheter om Roks? Hitta information om oss? Eller debattartiklar skrivna av Roks ordförande? Leta i listan efter material som du är intresserad av. 

Nyhetsarkiv

Den 25 november är det FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. 

Här hittar du aktiviteter och manifestationer - ort för ort runtom i landet!

För två veckor sedan sade kvinnojouren i Partille upp en av sina två boende­lägenheter. Samtidigt fattade man beslut om att säga upp de två anställda. Detta sker i en tid då våld i nära relationer drabbar kvinnor och barn allt hårdare, skriver Jenny Westerstrand, Roks.

Roks välkomnar och stöder en feministisk utrikespolitik. Sveriges överenskommelse med Frankrike om att försvara och föra fram sexköpslagen i Europa är glädjande och viktig. Vi är samtidigt kritiska till Sveriges stöd till organisationer som stöder en sk sex-arbetar-orienterad hållning, dvs som förordar en legalisering/normalisering av prostitutionsindustrin.

Avkriminalisering av sexköp är en enkel, populistisk lösning på ett komplext problem. Friheten att välja prostitution kan aldrig stå över friheten från prostitution. Det skriver Roks och flera debattörer tillsammans med #intedinhora som ett svar på att RFSL har tagit ställning för avkriminalisering.

incels

Roks uppmanar till lyssning av Sveriges radios program Konflikt, avsnittet som heter "Den nya terrorn del 2 - hotet mot kvinnorna". I det skildras en mörk resa i hat mot kvinnor. Så kallade incels samlar sig i grupper på nätet och i ett växande antal fall har dessa män skridit till aktion.

Forskaren Eva Lundgren lämnar Sverige och flyttar tillbaka till Norge. Forskaren som vände upp och ner på hur våld förstods och som skakade Sverige med sin banbrytande forskning har ledsnat.

Aldrig tidigare Aurorafonden – Roks fond för kvinnor, flickor och barn som utsatts för mäns våld – fått in så mycket pengar som under första halvåret 2019. Hittills har fonden fått in nästan 180.000 kronor. Under de senaste fem åren är 104.000 kronor det bästa under ett helt år.

Nyss kom beskedet att regeringen satsar 40 extra miljoner till landets kvinno- och tjejjourer för 2019. Det låter och är förstås bra, men dessa medel kommer från en tillfällig femårssatsning och kommer liksom tidigare år att betalas ut först under hösten, med följden att vi riskerar att inte fullt ut kunna använda dem i verksamhet 2019 utan hamnar i läget att behöva återbetala delar av dem.

I år deltar Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, endast i liten omfattning i Almedalen. Vi anser att det som presenteras som ”världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor” (*) inte är en adekvat arena för oss att verka på som organisation i år. 

För kvinnor, tjejer och barn som behöver stöd och någon att prata med gör Roks kvinnojourer och tjejjourer allt för att kunna ha öppet så mycket som möjligt under sommaren.