Nyhetsarkiv

Nyfiken på äldre nyheter om Roks? Hitta information om oss? Eller debattartiklar skrivna av Roks ordförande? Leta i listan efter material som du är intresserad av. 

Nyhetsarkiv

Alla pratar om bostadsbristen. Studenter, unga som vill flytta hemifrån, par som vill flytta ihop och personer som fått jobb på annan ort. Dock finns det ytterligare en grupp som drabbas hårt av bostadsbristen och de höga hyrorna som vi inte talar om: de misshandlade kvinnorna och deras barn, de som flyr för sina liv till kvinnojourernas skyddade boenden, skriver Zozan Inci, ordförande för Roks i Metro.

Vid vårdnadsprocesser där våld förekommit körs mammor och barn ofta över. Domstolarna saknar kunskap om mäns våld mot kvinnor. Därför bortser man många gånger från det våld som utövats av papporna och menar att vårdnads­frågorna kan lösas i samförstånd, skriver Zozan Inci, Roks i Svenska Dagbladet.

100 000 ungdomar i Sverige växer upp med hot och kränkningar i hederns namn. Denna utveckling måste vi sätta stopp för en gång för alla, skriver Zozan Inci, ordförande, Riksorganisationen för kvinno- & tjejjourer i Dagens Arena.

Det är patriarkala strukturer som ligger bakom kvinnoförtryck. Att utvisa män med invandrarbakgrund är fel väg att gå. Andreas i Limhamn och Lasse i Borås som slagit sina fruar i alla år är inte av en annan sort än Muhammed i Stockholm och Samir i Umeå som begår exakt samma typ av brott mot kvinnor, skriver Zozan Inci, ordförande i Roks i Dagens Samhälle.

Har en kvinna inte rätt att bära ett barn åt någon annan om hon vill det? Nej, säger Roks. Kvinnors kroppar är inte till för att tillfredsställa andras behov. "

Surrogatmödraskap uttrycker en av de äldsta patriarkala tankarna i världen, att kvinnor förväntas ”ställa upp” och att kvinnokroppen är ett redskap som fritt kan användas av andra för att tillfredsställa sina egna behov och önskningar, skriver Zozan Inci, ordförande för Roks, riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige i Sydsvenskan. 

Könsrelaterat våld är en av de vanligaste och mest spridda kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. Vi måste inse att mäns våld handlar om kvinnohat och om mäns behov av makt och kontroll över kvinnors liv och sexualitet, skriver Zozan Inci, ordförande i Roks i Dagens Samhälle. 

Efter vårt öppna brev till Stefan Löfven har Roks fått många reaktioner, tex från Sveriges jämställdhetsminister Åsa Regnér. Hon skriver i sitt svar att regeringen gärna hade lyssnat på Roks kunskap på regeringens nationella samling, "Sverige tillsammans", i går. Varför valde vi då att avstå från att medverka?

Den nationella samlingen har ett tydligt fokus, vilket är etablering av nyanlända, nyanländas hälsa och mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Självklart tycker vi på Roks att det är viktiga och angelägna frågor, men hävdar fortfarande att åtminstone ett seminarium av tio specifikt borde ha tagit upp ämnet kvinnor på flykt, skriver Zozan Inci i Aftonbladet. 

Bäste Stefan Löfven.

Tack för inbjudan till den ­nationella samlingen ”Sverige tillsammans”, som hålls i dag, där syftet verkar vara att hela Sverige ska hjälpa de människor som flyr krig och förtryck när de kommer hit. ­Vilket bra och lovvärt initiativ!

Tyvärr blev jag och mina ­kollegor i Roks  styrelse väldigt besvikna när vi såg att du valt att förbise några av de värsta brotten mot mänskliga rättigheter som sker när människor flyr, nämligen de brott som drabbar kvinnor, skriver Zozan Inci, Roks ordförande i Aftonbladet. 

Porren finns överallt. Den förhindrar kampen för jämställdhet och normaliserar kränkningar mot kvinnor. Så länge vi låter porrindustrins infrastruktur vara i fred kommer porren att fortsätta livnära sig på och göda mäns våld mot kvinnor, skriver Zozan Inci, ordförande för Roks i Expressen.

Samhället har ett stort ansvar att bekämpa människohandeln, och att stödja och ta hand om de kvinnor som kommer till Sverige och säljs för sexuella ändamål till svenska män. Men Sverige är till exempel sämst i Norden när det gäller att tillämpa rätten till en reflektionsperiod, en period då kvinnan har rätt till vård och skydd. Det är dags att samhället på en rad punkter tar tydligare ställning för de utsatta kvinnorna, skriver Karin Svensson, ordförande i Roks i Dagens Samhälle.