Zozan Inci tackar för sig

Det är med blandade känslor jag skriver detta förord. Jag har varit Roks ordförande i snart tre år och jag är stolt över det förtroende jag fått av Roks medlemsjourer. Jag är också stolt över allt vi åstadkommit tillsammans under den här tiden.

Efter noga övervägande har jag dock bestämt mig för att lämna över stafettpinnen. Det är dags för mig att använda och utveckla min kompetens i ett nytt sammanhang. Det har varit tre intressanta, inspirerande och lärorika år för mig, men nu är jag redo att ta mig an nya utmaningar.

Roks vision från 2017 lyder ”Tillsammans i systerskap för en värld fri från mäns våld och förtryck” och det är just ett starkt och kraftfullt systerskap som behövs för att lyckas påverka samhällsförändringen i rätt riktning. Ett systerskap med en mångfald av systrar med olika livserfarenheter, yrkesbakgrunder, åldrar med mera, som allihop deltar och bidrar i det fortsatta arbetet.
Kvinnoseparatismen gör Roks som organisation stark och unik, och behövs lika mycket idag som tidigare.  

När jag nu avgår som ordförande, tar jag med många fina minnen och ser med stolthet tillbaka på Roks gemensamma arbete. Jag har varit med om så många stora och viktiga händelser de här åren, men några höjdpunkter vill jag ändå plocka ut. Till exempel vårt arbete för att få hela statsbidraget 2016 utbetalt, vilket resulterade i verksamhetsbidrag till jourerna, något som gett utökade möjligheter. Jag vill också lyfta fram debatten och kampen för ett nej till surrogatmödraskap, ett viktigt påverkansarbete där vi med gemensamma krafter lyckades. Den stora spridningen av Roks fokus förtjänar också att nämnas, Våld i hederns namn och rapporten Våld och vårdnad, som nått många inom rättsväsendet och övriga instanser. Något som jag också är stolt över är att Roks deltagit som oberoende expert åt EU-kommissionen i frågan om stöd för våldsutsatta kvinnor i asyl och migration. 

Det finns så mycket mer att nämna, som Roks välbesökta utbildningar och konferenser, det stora genomslaget för Roks debattartiklar i medierna, alla kontakter och samarbeten som inletts med politiska aktörer. Och sist men inte minst, alla mina givande möten och fina samtal med jourtjejer och jourkvinnor. Jourernas kunskaper, erfarenheter och stöd har varit ovärderligt för mig och en förutsättning för att lyckas i rollen som ordförande för Roks. 

Under min tid som ordförande har organisationen också genomgått omfattande förändringar. Jag har ihop med styrelsen och kansliet arbetat på att skapa struktur och ordning. Det finns förstås mycket kvar att utveckla för att Roks ska kunna fortsätta vara en kraftfull och respekterad organisation som gör skillnad för kvinnor, tjejer och barn.

Som ni förstår så är mitt engagemang mot mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn något jag alltid kommer att bära mig, och jag kommer att fortsätta att jobba med frågorna, i en eller annan form.

Tack till alla fantastiska jourkvinnor och jourtjejer ute i landet för gott samarbete! Jag önskar er fortsatt lycka i vårt viktiga arbete i kampen mot mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn.

 

Zozan Inci, Roks ordförande 2015-2018