Vi måste stoppa den allt grövre porren

Porren har stora skadliga konsekvenser för vårt samhälle. Den skildrar ett grovt kvinnoförakt och normaliserar kränkningar mot kvinnor. Den skapar och håller liv i myten om horan, den farligaste myten av alla för kvinnor. 

- Varför söker män sådant material? Varför låter vi detta pågå? Varför efterfrågas bilder och filmer på kvinnor och tjejer som förnedras, plågas och kallas för ord som vi vet är förbundna med förintelse och död: hora? säger Jenny Westerstrand, Roks ordförande.

Inom kvinno- och tjejjoursrörelsen finns erfarenheter som visar en tydlig koppling mellan porr och fysiskt och sexuellt våld. Män använder ofta pornografi i samband med övergrepp. Vår erfarenhet är att många kvinnor och tjejer som kommer till våra kvinnojourer och tjejjourer har blivit utsatta för övergrepp, samtidigt som mannen tittat på porr. Han kan också ha tvingat kvinnan eller tjejen att själv delta i produktion av pornografi.

En färsk svensk studie från organisationen Talita, om porrbranschen i Sverige, bekräftar tidigare forskning som kopplat sårbarhet/erfarenheter av övergrepp i barndomen till tjejers och kvinnors medverkan i pornografi. Forskning visar också att de män som konsumerar mycket porr är mer benägna att köpa sex än män som knappt tittar på porr. Studier visar vidare att den som tittar på porr vänjer sig och snart vill se grövre och grövre scener, ofta med våldsinslag.

Dagens porr har också utvecklats mot allt grövre skildringar och trafikdata från porrsajter visar en aldrig tidigare skåda konsumtion av porr i världens länder inklusive Sverige – parallellt med att kvinnors och tjejers rättigheter hotas och inskränks i Europa och världen.

Varför bär pappas porrfilmer sådana likheter med de sexualiserade mönster av tråkningar och våld som samhället försöker stävja när de förekommer i skolan? Varför är jämställda Sverige så fyllt av mäns sexuella övergrepp och våld?

Vecka 17 manar Roks till extra krafttag och aktion mot pornografin. Joina oss! Krossa porren! 


Källförteckning

 • 35% av nedladdningar från Internet är porr.
  Källa:https://www.culturereframed.org/the-crisis/
 • Porrsajter får mer besökare per månad än Netflix, Amazon and Twitter sammanlagda, och Pornhub enbart får 35,5 miljarder besök 2018.
  Källa:https://www.culturereframed.org/the-crisis/
 • 96% av pojkar har tittat någon gang på pornografi.
  Källa Pornography Statistics, Covenant Eyes 2015 edition (M. Mattebo: Pornografi:Ungdomar Sex och Hälsa)
 • Såsom tobaksindustrin, utgör porrindustrin allvarliga folkhälsokriser. .
  Källa Pornography Statistics, Covenant Eyes 2015 edition (M. Mattebo: Pornografi:Ungdomar Sex och Hälsa)
 • Pornografi är lika beroendeframkallande som kokain.
  Källa Pornography Statistics, Covenant Eyes 2015 edition (M. Mattebo: Pornografi:Ungdomar Sex och Hälsa)
 • Pornografi är kopplad till ökad sexuellt överförbara sjukdomar.
  Källa Pornography Statistics, Covenant Eyes 2015 edition (M. Mattebo: Pornografi:Ungdomar Sex och Hälsa)
 • En kvarts miljard människor världen över tittar på vuxet innehåll på sina mobiler/surfplattor
 • I USA har 63% av män och 36% av kvinnor tittat på pornografi på arbetsplatsen
  Källa Pornography Statistics, Covenant Eyes 2015 edition (M. Mattebo: Pornografi:Ungdomar Sex och Hälsa)
 • 88% av scener innehåller fysiskt våld.
  Källa Pornography Statistics, Covenant Eyes 2015 edition (M. Mattebo: Pornografi:Ungdomar Sex och Hälsa)
 • 49% av scener innehåller verbalt våld.
  Källa Pornography Statistics, Covenant Eyes 2015 edition (M. Mattebo: Pornografi:Ungdomar Sex och Hälsa)
 • 94.4% av våld riktar sig till kvinnor.
  Källa Pornography Statistics, Covenant Eyes 2015 edition (M. Mattebo: Pornografi:Ungdomar Sex och Hälsa)
 • 88% av porr filmer innehåller våld mot kvinnor.
  Källa(Violence Against Women, Bridges et al, 2010) (”adult exposure to pornography is connected with users increasing their estimates on how often people have violence sex” Harmul effects of pornography 2016 Reference guide, p. 45)
 • Kvinnan som sexuell slav. Det finns en direkt koppling mellan pornografi och människohandel. Kampen mot pornografi är en kamp mot människohandel 
  Källa: The Slave and the Pornstar: sexual trafficking and pornography” Robert W. Peters, Laura J. Lederer, and Shane Kelly. 
  The Protection Project Journal of Human Rights and Civil Society, Issue 5 fall 2012.
 • Från att ha befunnit sig i samhällets marginaler har nu pornografin blivit mainstream i amerikansk kultur. Från internetporr till MTV bombarderas vi med sexualiserade bilder av kvinnor. Det formar våra könsidentiteter, vår kroppsuppfattning, och speciellt våra intima relationer. I dokumentären (se nedan) får vi ta del av Gail Dines forskning kring den gigantiska porrindustrin och hur den påverkar oss. I direkt motsats till påståenden om att porr har lett till en friare sexualitet, avslöjar Dines en massproducerad syn på sex som är djupt sexistisk och destruktiv. En vision som begränsar vår förmåga att skapa äkta, jämställda relationer fria från våld och förnedring. Kan de dominerande bilderna och berättelserna som sprids av porrindustrin skapa ett genussystem som undergräver jämställdheten och uppmuntrar våld mot kvinnor? Hur kommer de pojkar och flickor som växer upp i dag att påverkas av den porr som nu finns så lättillgänglig? KällaFilmen Pornland – How the Porn Industry Has Hijacked Our Sexuality av Gail Dines.
 • Porr gör att män: Blir besatta av att titta på kvinnor istället för att interagerar med dem, objektifierar kvinnor och evaluerar dem enligt storlek, form och kroppsdelar, validerar sin maskulinitet genom vackra kvinnor, utvecklar fruktan för intimitet. Källa: Gary R. Brooks The Centerfold Syndrome: How Men Can Overcome Objectification and Achieve Intimacy with Women (San Francisco: Jossy-Bass Publications, 1995)
 • Studier visar att porrskådare har: 31% ökad risk för att utveckla avvikande sexuella böjelser, 22% ökad risk för att begå sexualbrott, 31% ökad risk för att tro på myter om våldtäkt. Källa: Gary R. Brooks The Centerfold Syndrome: How Men Can Overcome Objectification and Achieve Intimacy with Women (San Francisco: Jossy-Bass Publications, 1995
 • Forskning visar också att de män som konsumerar mycket porr är mer benägna att köpa sex än män som knappt tittar på porr. Både porr och prostitution är exempel på mäns våld mot kvinnor och tjejer och grundbulten i detta sexualiserade våld är att det genomsyras av kvinnoförakt. Porren lär män och pojkar att kvinnor och tjejer är objekt att konsumera, tillgängliga kroppar att utöva sina sexistiska våldsfantasier på. Källa: Frequency of pornography use has been found to correlate with frequency of purchasing sex.” Källa Harmfull effects of pornography, 2016 pornography guide, p. 86