Valet 2018: Stöd till kvinnor och tjejer i prostitution

Roks valenkät innehöll åtta viktiga frågor till alla riksdagskvinnor i partierna vi samarbetar med (alla utom SD). En fråga berörde kvinnor och tjejer i prostitution. Frågan till riksdagskvinnorna löd: 

Sedan sexköpslagen infördes har ingen kvinna mördats i prostitution i Sverige. Samtidigt har inte stödåtgärderna som skulle följa lagen realiserats. Ska det vara ett krav på kommunerna att ge riktat stöd till kvinnor och tjejer i prostitution?    

I nuläget finns det Mika-mottagningar i våra tre största städer och Roks har länge kämpat för att dessa mottagningar ska få vara kvar - och helt få utökade möjligheter att ge stöd. I nuläget är stödet villkorat och begränsat, men all vår erfarenhet säger att denna grupp kvinnor och tjejer behöver långsiktigt stöd. Vi skulle alltså önska att det fanns särskilda stödinsatser till denna utsatta grupp, dessutom behövs det överallt i landet. 

Prostitution förekommer inte enbart i våra storstäder, utan rapport efter rapport visar att kvinnor utsätts överallt i vårt land. 

Därför gläder det oss att så många som 70,3 procent av de svarande riksdagskvinnorna är positiva till ett sådant riktat stöd till kvinnor och tjejer i prostitution.

Vi noterar också att flera av de svarande tvekade till att klicka ja av den enkla anledningen att de inte var säkra på om kommunal regi det bästa för att organisera sådant stöd. 

"Vi behöver bättre stöd till kvinnor i prostitution. Sen vet jag inte om kommunerna är den bästa nivån eller om det snarare ska vara ett regionalt arbete för att säkerställa en god kunskapsnivå." 

"Det är svårt att veta hur kommuner ska kunna ge stöd till kvinnor/tjejer som utnyttjas av människohandlare, vi har sett exempel på dom som lurats till Sverige i tron att de ska få ett vanligt jobb men istället tvingas sälja sig."

"Riktat stöd ska finnas, vet däremot inte om kommunen rätt aktör för att bidra med stöder."