Valet 2018: Flerårig finansiering av jourerna

Roks skickade ut en valenkät med åtta viktiga frågor till alla riksdagskvinnor i partierna vi samarbetar med (alla utom SD).  De här och flera andra av svaren på Roks valenkät till riksdagskvinnorna är mycket glädjande. Vi ser att det finns en bred förankring bland partierna i frågor som rör mäns våld mot kvinnor.

En av frågorna i enkäten löd: 

En stark och levande jourrörelse kräver långsiktigt arbete. Idag får våra kvinnojourer och tjejjourer ansöka om medel för ett år i taget. Stöder du vårt krav på flerårig finansiering?

Här svarade de tillfrågade riksdagskvinnorna till hundra procent JA, vilket Roks ser som mycket positivt med tanke på att det är en fråga vi drivit ett tag. 

 

Roks har lagt fram 10 valkrav – där flerårig finansiering för våra jourer är en punkt. I nuläget måste jourerna söka om medel varje år, något som dels stjäl resurser från viktigt stödarbete och dels leder till svårigheter att bygga långsiktigt jourarbete. De senaste åren har potten som Socialstyrelsen delar ut till jourer ökat, vilket glatt oss. Men för många jourer har detta stöd varit krångligt att ta del av och enbart sökandet av medel har krävt en del resurser. Att förändra stödet till flerårig finansiering, där jourerna bara behöver rapportera kontinuerligt skulle underlätta jourernas långsiktiga arbete och minska oron kring verksamheternas framtid. 

Därför blir vi väldigt glada när vi ser att riksdagskvinnorna till hundra procent ställer sig bakom vårt krav på flerårig finansiering. Alla 37 svarande – oavsett politisk tillhörighet – är för att finansieringen blir flerårig.