Uttalande angående Kajsa Ekis Ekmans deltagande på Roks konferens ‪20 februari

Roks styrelse företräder medlemsjourerna och är ytterst ansvarig för att jourernas intressen och ställningstaganden efterlevs och inkorporeras i organisationen. Styrelsen lyder under årsmötesbesluten och med anledning av det beslut från årsmötet 2016 som slår fast ”att vi ska vara tydliga med att vi vänder oss till alla som definierar sig som kvinnor eller tjejer...” är inte en medverkan förenlig med jourernas intressen. Det är av yttersta vikt att alla arrangemang som anordnas av Roks är inkluderande mot alla våra medsystrar.

Styrelsen har därför valt att under porrkonferensen i Göteborg den 20 februari 2018 avbryta Kajsa Ekis Ekmans medverkan.

 

Roks styrelse