Stärkt skydd för kvinnor som utsätts för mäns våld i Icas hemförsäkring

- Det här är mycket bra och kan göra att fler kvinnor ser en möjlighet att lämna en våldsam man. Idag är det många som stannar kvar eftersom de inte vet hur de ska klara sig ekonomiskt den första tiden säger Liselotte Falk, ledamot i Roks styrelse.

Caroline Farberger, VD Ica Försäkring är glad över förändringen som hon menar drabbat kvinnor orättvist.

​- Det här otidsenliga undantaget har fått en ojämlik effekt, eftersom det i första hand varit kvinnor som fått stå utan ersättning, säger Caroline Farberger.

​Både i Folksams och ICA Försäkrings hemförsäkringar finns däremot fortfarande tydliga beviskrav om överfallsersättning ska kunna betalas ut. Då krävs att kvinnan gjort en polisanmälan och deltar i utredningen. Helst ska det vinnas en lagakraftvunnen dom. 

Men det helt nya i Icas försäkring är en ombudshjälp, samt ett omställningsskydd. Ombudshjälpen kan till exempel användas om kvinnan gjort en polisanmälan som lagts ner och behöver advokathjälp med att överklaga. Omställningsskyddet kan användas då kvinnan behöver flytta till ett skyddat boende, köpa nya kläder eller annat till sig och sina barn. Hon kan få upp till 15.000 kronor i tre månader för att täcka sina kostnader.

​Enligt Caroline Farberger är det omställningsskyddet som kommer att ha mest praktisk betydelse. Det enda som krävs är att en kvinnojour eller liknande bekräftar skyddsbehovet.

​- När man uppsöker en kvinnojour eller ett skyddat boende så är man i en otroligt utsatt situation. Naturligtvis känslomässigt, men också praktiskt och ekonomiskt, säger hon.

Roks har deltagit i arbetet med att ta fram det förbättrade försäkringsskyddet.

- Vi är glada att Ica Försäkring tagit kontakt med Roks, eftersom vi har viktigt kunskap som tagits tillvara i arbetat med att ta fram de nya villkoren i hemförsäkringen säger Liselotte Falk, som förutom att hon är ledamot i Roks styrelse även är jurist och mångårig jourkvinna i Kvinnojouren Frideborg i Mölndal / Härryda.

Folksam förändrade sin hemförsäkring den 1 januari 2018 så att undantaget för överfall i hemmet togs bort. Men de har inte infört ombudshjälp och omställningsskydd på det sätt som Ica Försäkring gjort.

​Så här förändras Icas hemförsäkring:

 • Borttag av undantaget för överfallsersättning och krishjälp – Tidigare har det funnits ett undantag för ersättning vid överfall eller misshandel om gärningspersonen är inom samma hushåll. Detta undantags tas nu bort.
 • Omställningsskydd – Ekonomisk ersättning kan utbetalas för merkostnader upp till 15 000 kr i månaden i tre månader om den försäkrade tvingas flytta till en kvinnojour, skyddat boende eller liknande. Som merkostnader räknas mat, transport, nyinköp av kläder och hygienartiklar eller annan nödvändig hushållsutrustning. Detta skydd blir ICA Försäkring först med.
 • Ombudshjälp – Ombudshjälp kan utgå för ombudskostnader till upp till 15 000 kr per försäkrad för exempelvis överprövning av nedlagd förundersökning eller att driva in skadestånd vid fällande dom i de fall gärningspersonen saknar medel. Detta skydd blir ICA Försäkring först med.

  Fakta om våld
  Våld i nära relationer (källa: Brå).

  - Drygt var femte person i befolkningen har någon gång i sitt liv utsatts för brott i en nära relation (Brå 2014).

  ​- 18 procent av de som utsattes för misshandel under 2016 uppger i den Nationella trygghetsundersökningen att gärningspersonen var en närstående. Detta gäller för kvinnor i 40 procent av händelserna medan motsvarande andel för män är 3 procent.

  ​- Av de som blev utsatta för brott i en nära relation under 2012 uppgav 3,9 procent att de hade polisanmält händelsen eller någon av händelserna.

  ​- Antalet kvinnor som dödas av sin nuvarande eller före detta manliga partner uppgår i Sverige till minst 16 per år. Förra året var det dock ovanligt många, 22 kvinnor dödades under 2018.

  ​För frågor - kontakta Ghita Huldén, pressekreterare Roks 070 - 718 83 43.