Säpo varnar: Hatiska mansrörelser ett hot mot kvinnor och tjejer

I Eskilstuna greps här om veckan en man misstänkt för en räcka oprovocerade våldsangrepp mot kvinnor utomhus, i stadens rum. Angreppen av terrorliknande karaktär mot kvinnor är en realitet också i vårt hörn av världen. En hatisk, konspiratorisk och öppet våldsam mansrörelse har på kort tid klivit fram ur skuggorna och formerat sig.

Idag tar Säpo allvarligt på de politiskt motiverade våldet mot kvinnor.

År 2005 sände SVT en dokumentär kallad Könskriget. Där tecknas en bild, inte av detta gryende hot, utan av Roks och den feministiska våldsforskningen som bärare av konturerna till en så farlig rörelse.

SVT:s journalist Evin Rubar och Dokument inifrån-redaktionen frammanar i programmet bilden av ett vitt förgrenat nätverk av kvinnor och tjejer vars hat mot män är brinnande och vars farliga ideologi riskerar att övergå i öppna angrepp på människor. Efter programmet trycktes ord som ”skillnaden mellan terrorister och radikalfeminister är tillgången på automatvapen” i högt respekterade tidningar.

Idag, femton år senare, märks hur rätt ute Dokument inifrån var med sitt program. Not. Eller. De var helt rätt ute men som manegekrattare och möjliggörare för den hatiska mansrörelse som nu också klivit fram i Sverige och som landets säkerhetspolis betraktar som ett allvarligt hot mot demokratin.

De krafterna valde SVT att skamlöst elda under - för dessa krafter var i vardande redan då.

Det som borde ha varit en vilja att avkoda strömningar i tiden och avläsa utmaningar och hot mot demokratin var istället en aktiv aktion för att underblåsa  hot och hat som femton år senare ska ha nått nivåer som gör att det klassas som terrorhot.

Vi som stod i stormen av hat och hot fick en förhandsvisning av exakt den retorik från exakt den grupp hatande män som idag har växt sig till ett allvarligt hot mot kvinnor och tjejer. Och detta alltså inom ramen för SVT:s upplägg att det var vår rörelse som stod för aggression och hat. -Tänk på det en stund.

Vi har ingen respekt för varken den vinkeln eller något annat av det som programmet Könskriget ville och lyckades med att förmedla.

Vi tycker att SVT borde skrämmas över de krafter de främjat och de oerhörda skador deras program tillfogade svensk kvinnorörelse. För nu är draksådden uppe. Vi oroas med Säpo. Och vi oroas av att SD idag är näst största parti i Sverige, med ett normaliserat förakt för feministisk strävan att förbättra kvinnors livssituation och med mängder av troll i sin väljargrupp som förgiftar nätet och driver upp hat mot kvinnor.

Men vi står kvar. Och våra kvinnojourer och tjejjourer står kvar. Vi finns fortsatt här för alla kvinnor och tjejer som utsätts för våld och som betalar priset för det hat som fått gödas mot kvinnor i samhället. 

Välkommen att höra av dig. Välkommen att engagera dig! Kontakta en Roks-jour nära dig.