Roks och Kvinnofronten polisanmäler spridningen av porr

Under Roks aktionsvecka mot porr kommer Roks kvinno- och tjejjourer tillsammans med organisationen Kvinnofronten att polisanmäla spridningen av porrfilmer. Enligt 16 kap 10c § i Brottsbalken ska den som i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden eller bilderna sprids, eller sprider en sådan skildring, dömas till böter eller fängelse i högst två år. Det betyder att om det finns någon i Sverige som sprider dessa bilder, ska den dömas till ansvar. Paradoxalt nog finns mängder av pornografi med våldsinslag öppen och lättillgänglig på porrsajter.

Det våld och kvinnoförakt som utövas, skildras och reproduceras i porren får allvarliga konsekvenser för kvinnorna som utnyttjas i porrindustrin, och det påverkar även kvinnor utanför. Roks kvinno- och tjejjourer har lång erfarenhet av att höra om kopplingen mellan det våld som skildras i pornografin och det sexuella våld som kvinnor och tjejer utsätts för av killar och män. När någon form av sexuellt våld visas i pornografin ökar också utsattheten för detta utanför filmerna.

Det sexuella våld som kvinnor och tjejer utsätts för av män måste få ett slut - därför polisanmäler vi nu porren.

 

Opinionsbildande kommunikatör

Sofia Börjesson

Telefon:

Mobil: 070-7188343

sofia.borjesson@roks.se