Roks lanserar film om kvinnojourernas arbete

Bli jourkvinna du med! 
Vill du engagera dig i kampen mot mäns våld mot kvinnor? 
Idag är vi cirka 800 ideellt aktiva jourkvinnor – men vi behöver bli fler.  

Därför lanserar nu Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, en film som ger en inblick i hur några av våra kvinnojourer jobbar och vad som driver de kvinnor som engagerar sig.

- Jag har alltid känt att kvinnors rättigheter är något som samhället måste fokusera mer på, säger Amanda som nyss gått Femcenters grundutbildning för nya jourkvinnor och deltar i Roks film.


Tina, som också är intervjuad i filmen, har varit engagerad länge i Motala kvinnojour och hon hittar sin motivation i mötena med de stödsökande kvinnorna.
- Att se kvinnor som tar sig ur en våldsam relation och se deras nya liv. Alltså, det är ju en jättestark motivation at fortsätta. Det är den starkaste, säger Tina från Motala kvinnojour.
Roks kvinnojourer möter, stöttar och erbjuder skyddat boende till kvinnor som utsatts för mäns våld. Varje år tar våra jourer emot cirka 1500 kvinnor och barn som behöver skyddat boende. Och vi har årligen sammanlagt 10 000 kontakter med stödsökande.
Efter sommaren drar många av våra kvinnojourer igång utbildningar för nya jourkvinnor.
Gå med och engagera dig, du med!


Här hittar du din närmaste kvinnojour:
www.roks.se/hittaenjour


Fakta om filmen 
I Roks film medverkar kvinnor från Femcenter Malmö, Motala kvinnojour samt Lycksele kvinnojour.
Foto och produktion: Drakflygaren
drakflygaren.se
Filmen finns i tre versioner som är olika långa:
15 minuter, fyra minuter och en minut.