Roks höll seminarium i FN om sexköpslagen

Den svenska sexköpslagen trädde i kraft 1999 och har ett starkt parlamentariskt stöd. Jämfört med länder som har en tolerant inställning till sexköp, har Sverige en markant lägre andel kvinnor i prostitution, och därmed även en mindre omfattning av människohandel. Dessutom har ingen kvinna blivit dödad i prostitution i Sverige de senaste 20 åren.

Vid seminariet medverkade Per-Anders Sunesson, ambassadör mot människohandel, anställd vid Utrikesdepartementet, samt tidigare Justitiekansler Anna Skarhed, som utvärderade sexköpslagen 2010.

- Seminariet var både lyckat och välbesökt. Det finns ett stort intresse för den svenska modellen. Vi ser att den har fungerat, och det tror jag andra länder ser, säger Jenny Westerstrand, Roks ordförande.