Ordförandes uttalande från Roks årsmöte 2020

När vi blickar framåt mot hösten och mot 2021 finns det en mängd viktiga frågor på Roks dagordning.

Sverige står inför omfattande reformer av socialtjänsten, den stora utredningen "Framtidens socialtjänst" presenteras inom kort. Landet står inför ett vägval rörande upphandling av kvinnojourernas boenden där en dom från EU-domstolen pekar i vår önskade riktning. Vi står inför konsekvenserna av en pandemi och flyttade gränser för våld, risken att våra anslag krymper samtidigt som tjejers och kvinnors våldsutsatthet blir större. Vi står inför att försvara Istanbulkonventionen, såväl nationellt som inom EU. Vi står inför ett könsneutralt språk om våld som fördunklar politik och reformer, vi står i ett samhälle där kvinnor och barn tvingas leva rättslöst gömda. Och vi står i en våldsam trängsel på det som har blivit en marknad för våld i Sverige. 

I det läge som råder har Roks en viktigare roll att spela än på länge. Känslan av att samhället rör sig i fel rikning är stor hos många tjejer och kvinnor. Viljan att göra motstånd finns och den växer och viljan att genom kunskap och kamp förändra kvinnors och tjejers liv likaså.

Här ska Roks, som alltid och i varje fråga som rör vårt fält, vara plogens spets. Gå före. Jag tror dock att vi har ett särskilt läge nu, genom allt det mörka samtiden bär på. Jag tror att vi har nått ett slags kokpunkt där vi inte tår mer av byråkrati, tomma ord och utspel om våld. Jag tror också att den kunskap Roks står på gör att just vi kan göra de analyser samhället nu behöver och många faktiskt längtar efter, i den evinnerliga kör om "våld i nära relation" som hörts under åren men där politiken i verkligheten har rullats bakåt.

Roks är därför mer relevanta än på länge - och samtidigt önskar vi ju att vi inte behövde finnas. Men vi finns så länge vi behövs och vi finns med analyser som grundar sig på kvinnors och tjejers röster och på kunskaper om mansvåldets utbredning, dess många former och dess allvarliga konsekvenser.

När vi nu blickar mot hösten och sedan ett nytt år, när vi nu samlar en ny styrelse och kan se bakåt på vad vi har gjort och blicka framåt mot våra planer, är det med den starka känslan av att Roks mer än glöder. Utmaningar är gigantiska men vår eld är den största i Norden. 

Vi är den samlade kvinno- och tjejjoursrörelsen i Sverige. Nu fortsätter vi arbetet, tillsammans i systerskap mot mäns våld och förtryck.

/Jenny Westerstrand