Nytt nummer av Kvinnotryck: Porr gör ont

Kvinnotrycks nya nummer tar itu med den våldsbejakande extremsexismen som porren är. Vi granskar porren som människohandel och juristen Susanna Eriksson har tittat närmare på hur svenska domstolar tillämpar lagen – eller rättare sagt brister i tillämpning.

å”När lagstiftningen endast kräver att ändamålet med handeln ska vara någon form av exploatering så har svenska domstolar kommit att kräva att denna exploatering också ska ha ägt rum för att döma någon för människohandel.”

-­ Porr är glidmedlet till öppet kvinnohat och sexuellt våld och de kvinnliga aktörerna vållas stort lidande, skriver redaktör Unni Drougge.

 

Kvinnotryck har dessutom en stor intervju med författaren Katarina Wennstam, som är högaktuell i Roks-sammanhang då hon på söndag, 15 oktober, ska ta emot priset för Årets kvinnogärning.

Hennes senaste bok handlar om gängmentalitet och de vanliga männen som förövare. Grupptrycket kan forcera de inre spärrarna och få dem att begå handlingar de annars inte hade varit i stånd till.

- Män måste våga stå upp för sin individualitet, säger Katarina Wennstam.

Vi har även varit på besök på Tjejjouren i Lund och intervjuat jourens ena ordförande, Evelina Hansson om hur de möter tjejer och samtalar kring porrkonsumtion.