Nya Kvinnotryck lyfter mäns farliga lögner om kvinnor

Att Kvinnotrycks redaktionsråd valde just "Lögner" som årets sista tema är ingen slump. #Metoo-revolutionen skapade en backlash utan dess like, såväl globalt som nationellt, och kvinnor som kräver upprättelse blir avfärdade som antingen hämndlystna eller psykiskt labila.

"Sanningsbegreppet (har) relativiserats till att 'hamna någonstans i mitten'. Om en kvinna uppger att hon har blivit sexuellt ofredad av en man och mannen redovisar en helt annan historia (vilket så gott som undantagslöst gäller vid den här typen av brott), då ska dessa två historier väga lika tungt så länge ingen rättslig prövning har ägt rum", skriver Kvinnotrycks redaktör Unni Drougge i nya numrets ledare.

Ebba Witt-Brattström fortsätter på samma spår i en personlig och djupgående intervju om mäns lögner om kvinnor.

– De som säger att "män får sina liv sönderslagna av falska anklagelser" borde verkligen ta en titt på alla de kvinnor vars hela liv präglas av trauma och PTSD efter övergrepp, säger hon i intervjun med Kajsa Ekis Ekman.

Utöver våldtäktsmål finns det en situation där mäns lögner om kvinnor är extra hänsynslösa; vårdnadstvister. Roks ordförande Jenny Westerstrand lyfter problemet under rubriken "Tusentals år av mansljugeri":

"Medan samhället sett och uppmärksammat mansvåldets omfattning och utbredning riskerar den mamma som berättar om våld mot sig och sitt barn att förlora vårdnaden.
Påståendet att hon ljuger för att skaffa sig fördelar är något som både socialtjänst och domstol tar in som sanningar." skriver hon. Hennes ord bekräftas av rapporten Våld och vårdnad som juristen Eva Diesen tog fram ihop med Roks under 2017.

Kvinnotryck har även intervjuat högaktuella serieförfattaren Agnes Jacobsson. Huvudkaraktären i hennes självbiografiska serieroman Psycho girl manipuleras till att tro att hon är galen när hon står upp för sig själv.

– Det är en jättekonstig myt (att kvinnor ljuger för att jävlas med män red. anm.) eftersom kvinnor väldigt sällan vinner något på att berätta om sina erfarenheter. Det är väl fördelaktigt för män att avfärda kvinnor som lögnerskor eller hysterikor. Då slipper de ju ställa upp på kvinnors krav på jämställdhet, säger hon i intervjun med Ellinor Gotby Eriksson.