Möt Roks i Almedalen

I år kommer Roks att vara i Almedalen för att lyfta frågan om våld och vårdnad och det viktiga barnrättsperspektivet.

Vi håller ett eget seminarium om vår rapport Våld och vårdnad, sitter med i två pandeldebatter samt träffar politiker och samarbetspartner. 

 

Domstolarna dömer till gemensam vårdnad även i de fall då pappan har utsatt mamman eller till och med barnet för våld. Orsakerna? Våldet nonchaleras i vårdnadsutredningarna och barnets bästa utreds bristfälligt. Istället dominerar normen om båda föräldrarnas rätt till sina barn.

Möjligheten till ensam vårdnad är en central fråga för att kvinnor och barn som är utsatta för mäns våld ska kunna bryta upp och leva ett liv utan hot, våld och kontroll. Denna möjlighet används dock endast enstaka gånger. Det vanligaste är att domstolen dömer till gemensam vårdnad även i fall då mamma och barn har blivit utsatta för våld av pappan.

Det visar Roks rapport Våld och vårdnad framtagen av forskaren Eva Diesen. Eva Diesen visar att orsakerna bakom besluten är flera, bland annat verkar våldet tendera att försvinna i vårdnadsutredningarna och att det som ska vara kärnan i utredningarna – barnets bästa – knappt undersöks. Istället läggs det i utredningarna och domslutet fokus på båda föräldrarnas rätt till barnet. Denna jämställdhetsiver gör att både barn och kvinnor kommer i kläm och hotet, våldet och kontrollen kan fortsätta på andra arenor. Under seminariet berättar Eva Diesen mer om detta och Roks ordförande Jenny Westerstrand presenterar Roks åtgärdsförslag. 

 

Varmt välkomna på Roks seminarium:

Våldsamma män = bra pappor?
Onsdag 4 juli 2018 kl 15.30-16.30 
Adress: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B:24 

Här deltar vi i paneldebatter:

Hur möter olika samhällsinstanser brottsdrabbades behov?
Tryggare Sveriges
Måndag 2 juli kl. 11-11:45
Adress: Tryggare Sveriges Paviljong, Strandvägen, H536
Webbsädning: https://www.facebook.com/TryggareSverige 

Vem har rätt till traumavård efter våldtäkt?
Föreningen Tillsammans, Stockholms Tjejjour, Wonsa - World of no sexual abuse
Torsdag 5 juli kl. 16-17.20
Adress: Skandias Trädgård, Tage Cervins gata 3C