Kvinnojourerna trängs undan av riskkapitalister

Den 5 mars var sista dag för att lämna anbud i den upphandling av tjänsten ”skyddat boende”, anbudsförfarande SOCN2018-204, som görs av sju kommuner i Södertörn (Nacka, Haninge, Botkyrka, Nynäshamn, Tyresö, Värmdö och Huddinge). Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, har bjudits in att delta i upphandlingen. Ingen av Roks berörda kvinnojourer kommer att delta i upphandlingen. Vi tvingas därmed lämna det fält vi verkat på under mer än fyrtio år. Riskkapitalister och andra privata aktörer hör nu till dem som tar över.

Skyldighet att upphandla – och upphandla vad?

Vi menar att det inte föreligger skyldighet att upphandla vår verksamhet, på grund av beloppsgränser. Vi menar också att själva anbudsprocessen missar det unika i vår verksamhet. Våra kvinnojourer har en lågtröskelverksamhet avsedd för de många kvinnor som inte har särskilda, komplexa behov av stöd utan behöver en fristad från våld. Anbudsförfarandet speglar en helt annan logik. Kommunernas krav stänger ute våra kvinnojourer, som är ideella föreningar.

Exempelvis ställs krav på att personalen ska ha socionomexamen eller annan akademisk examen – trots att dylik utbildning inte garanterar kompetens för att verka inom området stöd till våldsutsatta. Det har fram till helt nyligen saknats moment som ens berör våld i socionomutbildningen, att jämföra med våra mycket kunniga jourkvinnor.
Andra krav som är kostsamma och inte avspeglar våra boendes behov är dygnet-runt-bemanning, diverse lokalanpassningar och att verksamheten ska ha omfattande försäkringar.

Roks bakgrund och arbetssätt

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige har funnits i 35 år. Våra äldsta jourer startade för mer än fyrtio år sedan. 
De metoder vi arbetar med och utvecklar vilar på en långvarig kunskap om och kontakt med kvinnor och barn som flytt från en våldsam man, i ständigt samarbete med forskningen. 

Inom kvinnojoursrörelsen ser vi kvinnan – människan – hennes kraft och möjlighet att ta sig vidare efter att ha levt i och förkrympts av våld. Vi återupprättar henne som person och som mamma. Vi skuldbelägger aldrig kvinnan och ser henne inte som ”sjuk”. Vi har stödsamtal för barnen, och på kvinnojouren återskapas lugn och trygghet. 
I detta medverkar ideella kvinnor med sin tid, kunskap och förståelse, vid sidan av anställda. Det kan handla om att ordna barnkalas, följa med på sjukhusbesök och hitta förskola till barnen. Detta kräver omfattande kunskaper om hur myndighetssverige fungerar i möte med kvinnor och barn som levt i våldsutsatthet. Denna kunskap för vi tillbaka till samhället.

Att kommunerna i Södertörn nu avstår från att använda sig av den kunskap, den trygghet och det stöd för kvinnor och barn som kvinnojourerna utgjort i 40 år innebär ett svek mot utsatta kvinnor och barn. Därtill förloras den viktiga kunskapsöverföring som kvinnojourerna stått för till samhälle och politiker om våldsutsattas situation och behov. Det blir också kostsamt för kommunerna eftersom priset för de privata aktörernas boenden ligger skyhögt över det våra kvinnojourer debiterar för ett högklassigt och beprövat stöd.

Roks är mycket kritiska och oroade över utvecklingen.

För information och intervjuer med Roks ordförande Jenny Westerstrand kontakta pressekreterare Ghita Huldén, 070-718 83 43.