Jenny Westerstrand vald till Roks nya ordförande

Under Roks årsmöte som hölls i helgen i Solna valdes forskaren Jenny Westerstrand till ny ordförande. Maja Ahrman valdes till vice ordförande och ytterligare fyra nya ledamöter valdes till styrelse. 
- Jag är hedrad över förtroendet, säger en glad Jenny Westerstrand efter att ha blivit vald med acklamation. 
Jenny Westerstrand har en lång och gedigen forskarkarriär bakom sig och hon har varit delaktig i att lyfta jourrörelsens erfarenheter från arbetet mot mäns våld mot kvinnor till en vetenskaplig nivå. I sin forskning har hon analyserat våldet och verkat för en utvidgad och sammanhållen bild av mäns våld mot kvinnor. 


Jenny Westerstrand är den enda som fått Roks utmärkelse Årets kvinnogärning två gånger. Första gången var hon med och delade utmärkelsen med övriga medskribenter till omfångsstudien ”Slagen dam” 2001. Studien var banbrytande i förståelsen av våldet. Jenny har också fått Årets kvinnogärning för sin doktorsavhandling i juridik om prostitution och människohandel. 
- Det är när vi håller ihop den våldsverklighet som kvinnor som tvingas fly till jourer lever i, med det omfattande våldet också utanför nära relationer - sånt våld som tjejjourerna bland annat möter många berättelser om - som vi ser hela bilden av våldet. Det är också då vi effektivt kan bekämpa våldet, sa Jenny Westerstrand i sitt tacktal. 

 

Så här ser Roks styrelse ut nu: 
Ordförande:
Jenny Westerstrand, Haninge kvinnojour
Vice ordförande: 
Maja Ahrman, Stockholms tjejjour
Kassör: 
Gunvor Söderberg, Kvinnojouren i Mark, Svenljunga och Tranemo
Ledamöter:
Eva Hoffman, Kvinnojouren i Sundsvall
Liselotte Falk, Kvinnojouren Frideborg, Mölndal/Härryda
Caroline Högstedt, Alla Kvinnors Hus, Karlstad
Malin von Wachenfeldt, Svea kvinnojour i Kumla med omnejd
Emilia Nilsson, Tjejjouren Vilda, Tranås
Adine Samadi, Tjejjouren Luleå