Här anmäler du dig till årets sista Våld och vårdnad-konferens

Lär dig mer om kvinnors och barns rättigheter

Konferensen vänder sig till dig som är verksam inom myndigheter och frivilligsektor och som möter kvinnor och barn som berättar om fäders våld. Hur ser situationen ut i Sverige idag för den gruppen mammor och barn? Det utspelar sig en hård kamp om vilken kunskap som ska gälla på området, om vilka röster som ska höras. Kom och lyssna till forskare och praktiker som studerat svensk myndighets- och ­domstolspraxis på området och som lyfter mammors och barns situation när de ­berättar om våld och övergrepp från pappan.

Experter om våld i vårdnadstvister

Några av föreläsarna är juristen Eva Diesen som ligger bakom rapporten Våld och vårdnad, advokat Rebecca Lagh och forskaren Linnéa Bruno. Moderator är Susanna Eriksson från Indile juristbyrå. Konferensen kommer att avslutas med ett panelsamtal och ett tack från Roks ordförande Jenny Westerstrand.
Kostnaden för deltagandet är 300 kronor per besökare. Fika och lunch ingår, samt Roks rapport Våld och vårdnad. Anmälan är bindande. 

 

Programmet för 27 november

Våld och vårdnad – kunskap i tider av ofrid 
Göteborg 2018
09.00–9.30 Samling med fika

9.30–10.00 Inledning
Moderator Susanna Eriksson, Indile Juristbyrå.
Roks ordförande Jenny Westerstrand hälsar välkommen.

10.00–11.00 Våld och vårdnad
Eva Diesen, Jur. dr. Centrum för genusvetenskap, ­Stockholms universitet.

11.00­–11.30 Samtal om rapporten
Eva Diesen i samtal med moderatorn Susanna Eriksson, ­med tid för publikfrågor.

11.30–12.30 Lunch

12.30–13.45 Barnens röster – domstolens dom
Att vara barn i Sverige och berätta om våld
Advokat Barbro Sjöqvist, Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB

13.45–14.30 Ofridstid – Fäders våld, staten och 
den separerade ­kärnfamiljen
Fil. dr. Linnéa Bruno, Umeå Universitet

14.30–14.45 Paus med fika

14.45–15.45 Panelsamtal

15.45–16.00 Avslutande ord och tack 
Roks ordförande Jenny Westerstrand.