Ge en julgåva till våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn

Vill du ge ett bidrag till Roks jourer och våra stödsökande kvinnor, tjejer och barn?
Vi tar tacksamt emot stora som små bidrag, både från privatpersoner och från företag. Pengarna går oavkortat till våldsutsatta kvinnor och barn, som är i kontakt med Roks tjejjourer och kvinnojourer, och har behov av en guldkant i tillvaron som t ex aktiviteter för barnen eller annat nödvändigt. Bidraget går alltså inte till administrationskostnader eller kostnader för att driva verksamheten.
Ge ditt bidrag till Roks bankgironummer: 5528-4772. Märk inbetalningen med gåva.  
Du kan även ge ett bidrag via Swish! Nummer: 123 001 78 22. Glöm inte att skriva Gåva i meddelandefältet. 
Många privatpersoner, skolelever och företag har under åren skänkt pengar till Roks och våra stödsökande kvinnor, tjejer och barn.
 
Stort tack!