Debatt: För tjejjourerna är varje dag en flickadag!

Roks tjejjourer jobbar dagligen - år efter år - med att lyssna på, finnas där för och stötta tjejer och flickor som är utsatta för mäns och pojkars våld. Tjejjourerna uppmärksammar inte flickors situation och rättigheter enbart en dag om året, för tjejjourerna är varje dag en flickadag. Roks och tjejjourerna lyfter dessa frågor hela tiden på lokal, nationell och internationell nivå.

De ideella jourtjejerna möter dagligen flickor och tjejer som söker stöd med frågor som berör sexuellt självskadebeteende, rädsla för att bli bortgift, incest, våldtäkt, könsstympning etc. Tack vare den ideella kraften bland unga tjejer som engagerar sig i tjejjourerna har flickor och tjejer någonstans att vända sig.

Första kontakten sker ofta via tjejjourschatten. 2016 tog hela 5 093 tjejer det första steget på det sättet. Chatten sänker tröskeln för att söka stöd och en stor fördel är att tjejen eller flickan kan chatta var hon än befinner sig. Den vanligaste orsaken till den kontakten är psykisk ohälsa. Erfarenheten från våra tjejjourer är att denna psykiska ohälsa ofta beror på våld, övergrepp eller våldtäkt. Enligt Stockholms tjejjours rapport om sexuellt självskadebeteende har 82,2 procent av tjejerna som skadat sig själv genom sex varit med om sexuella övergrepp och 9 procent har erfarenhet av att ha sex mot ersättning.

Hos tjejjourerna får dessa utsatta flickor och tjejer möjligheten att vara anonyma. Tjejerna kan söka stöd och få någon att prata med utan att exempelvis riskera att föräldrarna får veta det. Detta stöd är livsviktigt för många av de här tjejerna och flickorna.

Vi vet att tjejer och flickor är extra utsatta i vårt samhälle. Mäns och pojkars våld mot tjejer och flickor är ett stort samhällsproblem. Enligt Nationella trygghetsundersökningen från Brå hade 9 procent av alla tjejer i åldern 16 till 24 år utsatts för ett sexualbrott 2015 - det är tre gånger så vanligt jämfört med hela gruppen kvinnor – och nästan 23 gånger så många som andelen utsatta män!

Utsattheten beror alltså både på kön och ålder. Unga flickor blir måltavlor för mäns och pojkars övergrepp, våld och hat – både i samhället, på nätet och inom familjen. Beroendeställningen inom familjen gör situationen komplicerad och unga tjejer och flickor är extra utsatta för våld i hederns namn. Här måste skolan bli bättre på att informera flickor om sexualitet, rätten att bestämma över sin egen kropp och sitt eget liv. Skolan har en skyldighet att lära ut rättigheter och lagar. Roks kräver att lärare och pedagoger får kunskap om mäns och pojkars våld mot tjejer och flickor. Självklart måste skolan också bli bättre på att ta tag i och arbeta mot sexuella trakasserier.

När tjejer och flickor väl tar mod till sig och polisanmäler behövs det också att polisen blir bättre. Det handlar om att ta brottsoffer på allvar, ge tjejerna ett respektfullt och kompetent bemötande - och se till så att utredningarna inte hamnar på hög och samlar damm. Roks kräver bättre utredningar, poliser specialiserade inom området – och resurser avsatta för bara våldtäktsfall.

Våldtäktsfall ska prioriteras - inte prioriteras bort, som sker i nuläget!

Men för att den utsatta tjejen eller flickan ska uppleva hela processen från anmälan till dom som respektfull och rättssäker så krävs stora utbildningsinsatser för hela rättsväsendet. I dag tävlar partierna om att uppfinna nya våldtäktsparagrafer, men så länge de yrkesverksamma inte har tillräcklig kunskap hjälper ingen lagtext i världen.

I Roks utredning ”Våld och vårdnad” har juristen Eva Diesen granskat domar i vårdnadstvister, och undersökningen visar att pappor får ofta behålla vårdnaden även om de varit våldsamma mot sina barn eller deras mamma. Roks kräver ett stärkt skydd för barn. Roks vill att barns rätt att växa upp utan våld alltid går före föräldrars rätt till umgänge. När ett beslut om insats om skyddat boende beviljas för mamman ska det alltid omfatta barnen, som då ska slippa träffa förövaren under sin tid i skyddat boende. På samma sätt ska barn som beviljats skyddade personuppgifter på grund av pappans våld inte tvingas till umgänge med den som barnet ska skyddas ifrån.

Nu drar det ihop sig till val, låt det här valåret gå till historien som det är då de politiska partier som står för allas lika värde tillsammans tog tag i vårt största samhällsproblem för kvinnor, tjejer och barn: mäns och pojkars våld.

Politiker, det är dags att se allvaret i mäns och pojkars våld mot flickor och tjejer i vårt samhälle, ta ert ansvar och ge våra tjejjourer långsiktig finansiering så att tjejjourerna kan fortsätta det viktiga arbetet för tjejer och flickor som utsätts för mäns och pojkars våld.

 

Zozan Inci, ordförande Roks