Debatt: Därför tackar vi nej till ”Sverige tillsammans”

I de tio seminarier som ni erbjuder tar ni upp frågor som hur vi rustar och matchar ny­anlända för jobb, hur vi löser ­bostadsförsörjningen och hur vi utvecklar mottagandet av ­ensamkommande barn och ungdomar. Inget seminarium handlar om det våld och de sexuella övergrepp som kvinnor på flykt drabbas av, många gånger fattiga och utsatta mammor med ett ­eller flera barn att ansvara för.

Hur har du missat att kvinnor som flyr löper enorm risk att ­trakasseras sexuellt, våldtas och tvingas in i prostitution? Vad ska Sveriges regering göra för att ­säkerställa att dessa kvinnor får sina mänskliga ­rättigheter till­godosedda? ­Anser inte du att det är en fråga värd att lyfta?

I din inbjudan skrev du att arbetet inte har tid att vänta. Har arbetet att motverka mäns våld mot kvinnor tid att vänta?

Som du förstår tvingas jag tacka nej till att delta i era seminarier under denna samling. Märkligt kan tyckas, med tanke på att de arrangeras av ”Sveriges mest feministiska regering”… Jag hoppas att du tar din egen ambition på större allvar i framtiden.

Zozan Inci, ordförande Roks