Brå, tappa inte bort våldets koppling till kön och makt!

Idag kom nyheten att Brå öppnar upp för studier av brottslingars härkomst och migration.

Roks ser kunskapssamlande om mäns våld som kvinnor som positivt och en ovärderlig del av arbetet mot mäns våld mot kvinnor och tjejer. Vi ser samtidigt att den kunskap som finns negligeras och att åtgärder som kunde vidtas för att stärka kvinnors och tjejers rätt och skydd inte genomförs. Roks kommer därför att noga följa hur Brottsförebyggande rådet lägger upp eventuella studier om sexualbrott och etnicitet. Forskning visar att ett fokus på gärningsmannen som "avvikande" liksom jakten på riskgrupper inte är en väg som leder till ökat rättsskydd för tjejer och kvinnor.

Erfarenheten från våra kvinnojourer och tjejjourer är att förövare kommer ur alla klasser, från alla bakgrunder och kan ha alla åldrar. Det som är klart är dock att förövaren nästan alltid är en man. Det är med utgångspunkt i den förståelsen och samlad forskning som vi byggt upp vår kunskap om mäns våld mot kvinnor och tjejer. Vi befarar att fokus på brottslingars härkomst riskerar att förskjuta samhällsdebatten och tappa bort kunskapen om våldets koppling till kön och makt.

Vi hoppas att våra farhågor inte blir besannade.

Roks kräver att arbetet mot mäns våld mot kvinnor och tjejer ges högsta prioritet i samhället.​