Roks tycker

Under hösten beslutades om ett antal reformer som förändrar villkoren för stödet till våldsutsatta kvinnor och barns på djupet. Reformerna drar undan mattan för de ideella kvinnojourerna att verka, att erbjuda kvinnor och barn ett stöd baserat på jourkunskap och kvinnors och barns rätt att ses som aktörer i sina egna liv. Omsorger om den våldsutsatta framhålls vägleda reformerna men i praktiken fållas stödet till kvinnor och barn in i system som sedan länge visat sig inte klara av att se och agera mot män/pappors våld.

Roks kämpar för kvinnors och barns rätt till liv fria från mäns våld. Roks kämpar för den ideella kvinno- och tjejjoursrörelsen, som fredar denna rätt. Nedan hittar du Roks ståndpunkter. Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer!