Beställ material

Samverkan under frihet eller tvång?

Av: Roks/Gun Hedlund

Roks rapport 1/2009 A4, 58 sidor

Syftet med rapporten är att utvärdera jourernas erfarenheter av ansökningsprocessen i samband med fördelningen av statliga medel för perioden 2007 - 2008. Frågeställningar: Hur uppfattade jourerna att samverkan med kommunen fungerade? Hur hanterades frågan av kommunala tjänstemän och politiker? Vilka faktorer medverkade till positiv respektive negativ samverkan? Slutsatsen är att samverkan under tvång mellan motsträviga kommuner och ideella kvinnojourer tenderar att misslyckas. Jourerna bör få behålla möjligheten att självständigt söka statliga medel.

Skriften finns endast som PDF-fil att ladda ner.