Beställ material

The 8 domination techniques - for adults

By: Roks och Kvinno- och Tjejjouren i Umeå

Form: A6, 21 sidor.

What is a domination technique? How do we deal with it?
In Roks new booklet, illustrated by Sara Hansson, we describe the domination techniques and give tips on how to counteract them. 

The first person to write about the domination techniques was the Norweigan researcher and politician Berit Ås. She identified five domination techniques. In Roks new and updated  brochure we present these five techniques: making invisible, ridicule, withholding information, the double bind and transferring blame. We also present three more domination techniques, developed by Roks: violence and threats of violence, objectification and division.

This brochure is in English and is aimed specifically at adults.


--- 

Vad är en härskarteknik? Hur bemöter vi dem? I Roks nya häfte, illustrerat av Sara Hansson, beskriver vi härskarteknikerna och ger tips på hur de kan motverkas.

Den första som skrev om härskarteknikerna var den norska forskaren och politiker Berit Ås, som identifierade 5 härskartekniker. I Roks nya, uppdaterade broschyr, presenterar vi dessa 5 härskartekniker (osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam), samt ytterligare tre (våld och hot om våld, objektifiering och splittring), som Roks tagit fram.

Den här broschyren är på engelska och riktar sig särskilt till vuxna.

Pris:
15.00
kr
Gå till kassan