Roks årsmöte - denna gång i soliga Karlstad!

Ordförande Zozan Inci höll ett invigningstal och här följer några rader ur det:

"Vi lever alla i det patriarkala systemet som skapats av män och enbart för att gynna män. En grundtanke i det patriarkala systemet är att splittra kvinnor som grupp. Och de som tjänar på att kvinnor motarbetar varandra är männen.

Det är inte så sällan man får höra att jämställdheten utvecklas alltför långsamt. Men hur ska det kunna gå snabbare när vi lever i ett patriarkaliskt system som bygger på att underordna kvinnor och tjejer? När vi kvinnor själva inte håller ihop, stöttar varandra, hjälper varandra, lyfter varandra, lär av varandra, respekterar varandra?

Kära systrar, jag tror att det är viktigt att vi alla ställer oss frågan ”vad kan jag göra mer av och vad kan jag bli bättre på” för att bidra till en bättre värld. Är det något jag har lärt mig i livet, och framförallt under min tid som ordförande är att jag aldrig kan ändra en annan individs beteenden. Jag kan enbart ändra mig själv och mina beteenden. Bara när vi alla tar ansvar för våra egna handlingar tror jag att vi kan bidra till en bättre värld."

Foto: Linn Malmén.