Pressmeddelande: Roks bojkottar Almedalen när antidemokratiska organisationer får delta! 

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, har beslutat att inte delta under Almedalsveckan i år. Anledningen är att de mörka och organiserade krafter som tillåts närvara i Almedalen, hatar kvinnor och framförallt feminister. 

Beslutet att Roks ska bojkotta Almedalsveckan kom efter noga övervägande och med ställningstagandet att endast delta i politiska och demokratiska sammanhang. Roks vill inte dela det offentliga utrymmet med de mörka och organiserade krafter som kommer att närvara. Och även om dessa organisationer inte tillåts att delta i Almedalens officiella program, finns det ingenting som hindrar dem för att basunera ut sina åsikter på gator och torg, så länge som de har tillstånd att demonstrera. Roks vill dock inte dela det offentliga utrymmet med dem och anser att det bidrar till en normalisering av rasistiska och fascistiska åsikter. 

Vi har fattat beslutet att bojkotta Almedalsveckan, säger Zozan Inci, ordförande i Roks. Det känns inte längre tryggt som feminist att befinna sig i ett offentligt rum där mörka krafter får utrymme att uttala kränkande åsikter. Vi tar kraftfullt avstånd från dessa antidemokratiska organisationer genom att inte närvara i Almedalen.

– Roks kommer fortsättningsvis endast att delta i politiska och demokratiska sammanhang, där våra viktiga frågor för att stoppa mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn får utrymme att diskuteras. I dagsläget bedömer vi att Almedalsveckan inte uppfyller det. 

Foto: Linn Malmén