Här finns hjälp

Sök på jourer

Förklaring:
Roks kvinnojour
Roks tjejjour
Unizons jourer (män kan arbeta här)
Övriga jourer

Mellersta Sverige

Kvinnojouren Norrköping
  • Skyddat boende
  • Anställd personal
  • Barnansvarig
Box 3251
600 03 Norrköping
Jourtelefon: 0725-18 38 11
Tantjouren i Norrköping
Jourtelefon: 0720 – 45 45 61
Kvinnojouren Ellinor i Linköping
  • Skyddat boende
  • Anställd personal
  • Barnansvarig
Box 595
581 07 Linköping
Jourtelefon: 013-13 43 84
Motala Kvinnojour
  • Skyddat boende
  • Anställd personal
  • Barnansvarig
  • Chatt
Poppelgränd 2
591 35 Motala
Jourtelefon: 0141-512 00
Kvinnojouren Svea
69235 Kumla
Jourtelefon: 0702618576