Här finns hjälp

Sök på jourer

Förklaring:
Roks kvinnojour
Roks tjejjour
Unizons jourer (män kan arbeta här)
Övriga jourer

Norra Sverige

Kvinnogemenskap i Härnösand
  • Skyddat boende
  • Anställd personal
871 32 Härnösand
Jourtelefon: 0611-244 55