Här finns hjälp

Sök på jourer

Förklaring:
Roks kvinnojour
Roks tjejjour
Unizons jourer (män kan arbeta här)
Övriga jourer

Norra Sverige

Kramfors Kvinnoforum
  • Skyddat boende
  • Anställd personal
  • Chatt
872 35 Kramfors
Jourtelefon: 0612-108 28
Kvinnogemenskap i Härnösand
  • Skyddat boende
  • Anställd personal
871 32 Härnösand
Jourtelefon: 0611-244 55
Kvinnogemenskap i Sundsvall
  • Skyddat boende
  • Anställd personal
852 31 Sundsvall
Jourtelefon: 060-12 69 90