Här finns hjälp

Sök på jourer

Förklaring:
Roks kvinnojour
Roks tjejjour
Unizons jourer (män kan arbeta här)
Övriga jourer

Mellersta Sverige

Kvinnojouren Snäckan Norrtälje
  • Skyddat boende
  • Barnansvarig
761 45 Norrtälje
Jourtelefon: 0176-192 19, 070-624 25 32