Här finns hjälp

Sök på jourer

Förklaring:
Roks kvinnojour
Roks tjejjour
Unizons jourer (män kan arbeta här)
Övriga jourer

Norra Sverige

Juridikjouren Umeå, del av Kvinno- och tjejjouren i Umeå
 • Juridikjour finns
Kvinnojouren och tjejjouren i Umeå
 • Skyddat boende
 • Anställd personal
 • Barnansvarig
 • Chatt
 • Juridikjour finns
Box 7085
907 03 Umeå
Jourtelefon: 090-77 97 00
Umeå tjejjour
 • Anställd personal
 • Chatt
907 03 Umeå
Jourtelefon: 090-77 81 81
Kvinnogemenskap Örnsköldsvik
 • Skyddat boende
 • Anställd personal
 • Barnansvarig
89243 Örnsköldsvik
Jourtelefon: 0660-841 97, 0702-70 00 66