Här finns hjälp

Sök på jourer

Förklaring:
Roks kvinnojour
Roks tjejjour
Unizons jourer (män kan arbeta här)
Övriga jourer

Södra Sverige

FemCenter
 • Skyddat boende
 • Anställd personal
 • Barnansvarig
Box 17175
200 10 Malmö
Jourtelefon: 020-55 55 25, 0704 21 72 06
Kvinnojouren i Lund
Lund
Jourtelefon: 020-21 29 60
Kvinnojouren Öresund
 • Chatt
Malmö
Jourtelefon: 040-12 55 86
Malmö kvinnojour
 • Skyddat boende
 • Anställd personal
 • Husdjur tillåts
 • Barnansvarig
 • Chatt
Malmö
Jourtelefon: 040-30 11 13
Ungdomsjouren Öresund
 • Chatt
Malmö
Jourtelefon: 040-12 55 86
Tjejjouren i Lund
 • Anställd personal
 • Chatt
 • Frågelåda
227 30 Lund
Jourtelefon: 020-510 150
Trans- och Tjejjouren i Malmö
 • Chatt