Här finns hjälp

Sök på jourer

Förklaring:
Roks kvinnojour
Roks tjejjour
Unizons jourer (män kan arbeta här)
Övriga jourer

Norra Sverige

Kvinnojouren Kiruna
  • Skyddat boende
Box 2062
981 02 Kiruna
Tjejjouren Ester Blenda
  • Chatt
Kvinnojouren Nike
  • Skyddat boende
Gällivare
Jourtelefon: 0970-100 88