Här finns hjälp

Sök på jourer

Förklaring:
Roks kvinnojour
Roks tjejjour
Unizons jourer (män kan arbeta här)
Övriga jourer

Norra Sverige

Kvinnojouren Athena
  • Skyddat boende
  • Anställd personal
Bergsgatan 2
957 85 Övertorneå
Jourtelefon: 070-202 38 29
Kalix kvinnojour
  • Anställd personal
  • Barnansvarig
952 51 Kalix
Jourtelefon: 0923-132 71
Kvinnojouren Vera i Haparanda
  • Skyddat boende
953 92 Haparanda
Jourtelefon: 0922-121 11
Kalix tjejjour (vilande)
  • Chatt
952 34 Kalix