Här finns hjälp

Sök på jourer

Förklaring:
Roks kvinnojour
Roks tjejjour
Unizons jourer (män kan arbeta här)
Övriga jourer

Mellersta Sverige

Kvinnojouren Marie Vansbro-Leksand-Gagnef
  • Skyddat boende
786 72 Dala-Järna
Jourtelefon: 070-663 53 79