Här finns hjälp

Sök på jourer

Förklaring:
Roks kvinnojour
Roks tjejjour
Unizons jourer (män kan arbeta här)
Övriga jourer

Norra Sverige

Kvinnogemenskap i Sundsvall
 • Skyddat boende
 • Anställd personal
852 31 Sundsvall
Jourtelefon: 060-12 69 90
Tjejjouren Skogsrå
 • Chatt
Kvinnojouren Viljan
 • Anställd personal
Tingsgatan 2
827 32 Ljusdal
Jourtelefon: 0651-130 69

Mellersta Sverige

Tjejjouren Amazon (vilande)
Kvinnojouren Vändpunkten Hudiksvall
 • Skyddat boende
 • Anställd personal
 • Barnansvarig
824 42 Hudiksvall
Jourtelefon: 0650-12285
Kvinnojouren Stöttan, Ovanåker Bollnäs Söderhamn
 • Skyddat boende
 • Anställd personal
 • Barnansvarig
Box 129
826 23 Söderhamn
Jourtelefon: 010-471 10 99
Tjejjouren Våga
 • Chatt