Här finns hjälp

Sök på jourer

Förklaring:
Roks kvinnojour
Roks tjejjour
Unizons jourer (män kan arbeta här)
Övriga jourer

Mellersta Sverige

Tjejjouren Amazon (vilande)
Kvinnojouren Vändpunkten Hudiksvall
  • Skyddat boende
  • Anställd personal
  • Barnansvarig
824 42 Hudiksvall
Jourtelefon: 0650-12285
Kvinnojouren Stöttan, Ovanåker Bollnäs Söderhamn
  • Skyddat boende
  • Anställd personal
  • Barnansvarig
Box 129
826 23 Söderhamn
Jourtelefon: 010-471 10 99

Norra Sverige

Tjejjouren Skogsrå
  • Chatt
Kvinnojouren Viljan
  • Anställd personal
Tingsgatan 2
827 32 Ljusdal
Jourtelefon: 0651-130 69